0
کار با ابزار Curvature (منحنی)
رسم‌ مسیر‌ منحنی با ابزار قلم آزاد (Freeform Pen)
کار با ابزار قلم (Pen)
رسم مسیر مستقیم با ابزار قلم (Pen)
ابزار Convert Point
مسیرهای برداری فتوشاپ
بروشور
ابزار Pathfinder
ده نکته ایلوستریتور
تغییر سایز گروهی تصاویر
ویرایش گروهی تصاویر

عضویت در خبرنامه ویژه کاربران متاگرافیک

با عضویت در خبرنامه ویژه متاگرافیک از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!